Veľký Piatok 2022

Na Veľký piatok sa v našej farnosti slávila veľká večiereň s uložením pláščenice, symbolického Ježišovho tela, do hrobu.