Vianočné prianie 2020

Milovaní bratia a sestry,

Počas týchto dní zaznievajú v rádiách mnohé piesne, ktoré hovoria  o radosti, láske, pokoji, porozumení a rodine, jednoducho povedané, hovoria, že tieto dni majú byť o Vianociach. Majú nás naladiť na to, aby sme tento vianočný čas prežívali v pokoji. Toto všetko je naozaj pekné a je to akousi neoddeliteľnou súčasťou týchto dní, kedy človek prežíva momenty radosti a šťastné chvíle s rodinou pri zdobení  stromčeka, pri štedrej večeri a rozbaľovaní darčekov.

Ale dnešný deň nás núti hlbšie sa zamyslieť nad hlavnou podstatou týchto dní, nad narodením nášho Pána a Boha Spasiteľa Ježiša Krista. Nech sú tieto dni pre nás hlavne o Kristovi, pretože  z lásky k nám prišiel na tento svet, aby sa On pokoj daroval svetu v nevinnosti dieťaťa  a tak nás zbavil strachu z hriechu. A preto radostne spievajme s prorokom Izaiášom

,,S námi Boh, rázumijte jázyci i pokarjajtesja, jako s námi Boh“

Christós Raždájetsja