Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Archanjel Michal (hebr. “Mich-a-e-l” – “Kto je ako Boh?”) je vodcom nebeských zástupov (Joz 5.14). Spoločne s ním sa 8.11 slávi sviatok ostatných beztelesných mocností. Preto sa tento sviatok nazýva zborom. Pre oslavu anjelov bol vybraný mesiac november – 9 mesiac od marca (kedy sa pôvodne začínal rok) – na počesť deviatich anjelských chórov (anjeli – Rim 8,38; archanjeli 1Sol 4,15; cherubíni Gn 3,24; serafíni – Iz 6,2; tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti – Kol 1,16; Rim 8,38; sily Ef 1,21.1

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom.

Modlitba k sv. Michalovi Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen