Sláva Isusu Christu!

“Dovoľme Ježišovi hľadieť na nás,

nech jeho pohľad prejde našimi ulicami,

nech nám opäť prinesie radosť,

nádej, životné nadšenie. (…)

Dovoľme Pánovi hľadieť na nás v modlitbe,

v Eucharistii, pri spovedi, v našich bratoch a sestrách,

najmä v opustených a osamelých.

A učme sa hľadieť na iných ako on na nás.

Zdieľajme jeho nežnosť a milosrdenstvo s chorými,

väznenými, staršími a rodinami v ťažkostiach.” 

                                                                                                                                                                                  pápež František