Christos voskrese! Voistinu voskrese!

Ježiš premenil náš hriech na odpustenie, našu smrť

na zmŕtvychvstanie, náš strach na dôveru.

To je dôvod, prečo sa tam, na kríži, rodí

a neustále znovuzrodzuje naša nádej; to je dôvod, prečo s Ježišom

môže byť každá naša temnota premenená na svetlo,

každá prehra na víťazstvo, každé sklamanie na nádej.(…)

Nádej prekonáva všetko, lebo sa rodí z lásky Ježiša,

ktorý sa urobil takým ako pšeničné zrnko v zemi a umrel preto,

aby dal život, a z toho života plného lásky prichádza nádej.

 Pápež František

Požehnanú Paschu Vám zo srdca prajú a v modlitbách vyprosujú

Vaši otcovia duchovní