Sláva Isusu Christu!

“Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek,

až potom sa rozplynie pach dymu sveta,

ktorý omamuje našu dušu.”

                                                                    Chiara Lubichová

Drahí veriaci,

vstúpili sme do nového  roka.  Boh nás pozýva aby

sme kontemplovali Jeho. Je to pozvanie vrátiť sa

k prameňom a koreňom našej viery. V Ježišovi sa viera

premieňa na nádej,stáva sa kvasom a požehnaním:

«On nám dovoľuje zodvihnúť hlavu

a začať nanovo, s nehou, ktorá nás nikdy nepodvedie

a ktorá nám vždy môže navrátiť radosť».

                                            (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 3)