Sláva Isusu Christu!

Drahí veriaci,

opäť Vám ponúkame myšlienku Sv. Otca Františka

na rozjímanie a kontempláciu:

„Byť trpezlivý. Toto je cesta, ktorej Ježiš učí nás kresťanov.

Byť trpezlivý, neznamená byť smutný. Nie, to je niečo iné!

Znamená to znášať, niesť na svojich pleciach bremeno ťažkostí,

ťarchu rozporov, váhu utrpenia.

Toto je kresťanský postoj: trpezlivo znášať.“

                                                                                                                                   Sv. Otec František