Christos voskrese!

Táto výnimočná radostná zvesť

je vrcholom evanjelia.

“Kristus vstal z mŕtvych!”

To je základom našej viery a našej nádeje. 

V Ježišovi láska zvíťazila nad nenávisťou,

milosrdenstvo nad hriechom,

dobro nad  zlom, pravda nad lžou,

život nad smrťou. Láska je mocnejšia,

Láska dáva život, Láska dáva

vykvitnúť nádeji na púšti.

Nech tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania

prenikne naše srdcia,

aby sme s vďačnosťou prijímali a

prežívali každý prejav vykupiteľskej Božej lásky

v našich každodenných životoch.

S láskou želajú a v modlitbách vyprosujú

Vaši otcovia duchovní

Voistinu voskrese!