Sláva Isusu Christu!

Zvykli sme si na to, že sa nám dnes ponúka všetko rýchlo

a ľahko. Ak sa človek túži cítiť dobre, svet  ponúka lacné

riešenia, ktoré otupia hlad a túžbu po naozajstnom živote.

Aj v cirkvi možno hľadať pokánie “rýchlo a lacno.”

Človek z evanjelia Mt 18, 23-35 sa tiež rýchlo zbavil dlhu.

Nepochopil hĺbku svojej biedy, veľkosť následkov

svojho hriechu, potom nepochopil výšku a šírku

Pánovej lásky a milosrdenstva, preto sa aj jeho život

vôbec nezmenil. Koľko ráz kresťania rozmýšľajú

ako on – hrešiť môžem, len aby neboli následky.

Zostanú veľmi vzdialení Bohu a vôbec Ho nebudú vidieť,

počuť, nič s Ním neprežijú, je im cudzí. Ak nenájdeme

niečo krajšie ako hriech, potom sa rýchlo vrátime

do starých koľají. Náš život zostane plytký.

Hriech nie je maličkosť – Boh kvôli nemu zomrel na kríži!

Božia láska nie je drobnosť – nezastavila sa pred smrťou!