Sláva Isusu Christu!

„Pánova prítomnosť prebýva v reálnych a konkrétnych

rodinách,

so všetkými ich dennými problémami, zápasmi,

radosťami a nádejami… .“

Rodina musí byť miestom, kde sa učíme oceňovať

krásu viery,

modliť sa a slúžiť blížnemu.

Je kľúčové, aby deti jasne videli, že pre ich rodičov

je modlitba naozaj dôležitá.

Chápať, odpúšťať, sprevádzať, dúfať, začleňovať.

Toto je logika,

ktorá musí v Cirkvi prevládať.

Cirkev si osvojuje správanie Božieho Syna,

ktorý ide v ústrety každému bez výnimky.

Vedieť odpúšťať a zakúšať odpustenie je základnou

skúsenosťou v rodinnom živote.

Vernosť má čo dočinenia s trpezlivosťou.

Jej obety a radosti

prinášajú ovocie  postupom času.

Deti sú úžasným darom od Boha, radosťou pre rodičov.

Rodina je prvotným miestom, v ktorom

sa učíme načúvaniu,

deleniu sa, znášanlivosti, úcte a pomoci.

Cesta Cirkvi znamená nikoho navždy neodsudzovať,

znamená šíriť Božie milosrdenstvo.

                                                                                                                                                                                                                        Myšlienky pápeža Františka

                                              z apoštolskej exhortácie o láske v rodine

                                             Amoris laetitia (Radosť z lásky)