Ako poznať a liečiť pyšného?

Poznať ho podľa toho, že sa snaží o povýšenie.

Pýcha sa lieči vierou v túto pravdu:

Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť (Jak 4, 6).

K tomu treba poznamenať, že nikto sa nemôže vyliečiť

z tejto náruživosti i keby sa ako bál,

že bude odsúdený s pyšnými,

kým sa celkom nezriekne túžby po sláve,

podobne ako sa niekto nemôže odnaučiť

od nejakého dialektu alebo spôsobu rozprávania

alebo i od nejakého iného prejavu,

 kým neprestane nielen podľa toho robiť,

ale aj zaujímať sa o to.

sv. Bazil Veľký