Trojdnie modlitieb matiek September 2021

viac


Posviacka kríža na Koščulnom

viac


Spoločný eRko deň September 2021

viac


Odpust pri kaplnke 2021

viac


Výlet na Kráľovej holi

viac


Posviacka prvotín úrody na sviatok Premenia Pána 2021

viac


Odpust 2021

viac


Denný eRko tábor

viac


Trojdnie modlitieb matiek, Júl 2021

viac


Slávnostné sv. Prijímanie 2021

viac