Bohojavlénije

Veľkosť sviatku Bohojavlénija môžeme vnímať v troch rovinách:

1. Príprava – tento sviatok má dni predprazdenstva a v mnohých rodinách sa večer pred Bohozjavením koná úplne rovnaká štedrá večera, ako pred Narodením Pána.

2. Liturgická oslava – je totožná v bohoslužbách ako pred sviatkom Roždestva, avšak už neoslavujeme Krista ako dieťa, ale ako dospelého muža, ktorý prijal krst od Jána Krstiteľa.

3. Presah do nášho života – s obľubou používame všakovaké požehnania a sväteniny (materiálne veci, ktorým Boh dáva skrze službu Cirkvi mimoriadne vlastnosti). Žiaden veľký sviatok sa nekoná inak ako tým, že všetci veriaci sú pomazaní na čele olejom a “ujedajú” si z chleba. Okrem toho požehnávame prvotiny ovocia, pokrmy, liečivé rastliny, bahniatka, vozidlá… Žiadne z týchto požehnaní nemá tak slávnostnú formu, ako “Veľké Jordánske svätenie vody”.

Netreba byť filozofom ani lekárom na to, aby sme uznali že voda je symbolom života. Okrem úlohy udržiavania života, má voda aj očistnú úlohu. Všetci, čo prišli za Jánom Krstiteľom absolvovali niečo, čím je v dnešnom ponímaní spoveď – vyznali sa Jánovi z hriechov a on im sprostredkoval Božie odpustenie. Na znak umytia hriechov, ich ponoril do vody. Keď tu zrazu stojí pred Jánom sám Boh – Ten, ktorý je bez hriechu. Logika velí, že Boh nehreší. A čo sa teda deje keď Kristus prijíma od Jána krst? Boh svojim zostúpením do vody ju požehná. Bez vody nieto života, a tak sa táto voda stáva úplne iná – je posvätná. Takúto vodu požehnáva službou Cirkvi sám Boh aj na tento sviatok. Veriaci si vodu berú domov a užívajú ju. Požehnaná voda tak vstupuje do nášho života. Touto vodou následne kňaz žehná príbytky.

A aby sme nezabudli: prečo sa sviatok volá Bohozjavenie? Lebo v tom istom čase a na tom istom mieste sa dajú vnímať zmyslami všetky tri osoby jediného Boha. Boh sa zjavuje (hlas Otca; Syn v ľudskom tele; Sv. Duch viditeľne zostupuje na Syna) a dáva nám vodu pre život.

Christós kreščájetsja! – Vo Jordani!


Dobrá Novina 2021


Vianočné prianie 2020

Milovaní bratia a sestry,

Počas týchto dní zaznievajú v rádiách mnohé piesne, ktoré hovoria  o radosti, láske, pokoji, porozumení a rodine, jednoducho povedané, hovoria, že tieto dni majú byť o Vianociach. Majú nás naladiť na to, aby sme tento vianočný čas prežívali v pokoji. Toto všetko je naozaj pekné a je to akousi neoddeliteľnou súčasťou týchto dní, kedy človek prežíva momenty radosti a šťastné chvíle s rodinou pri zdobení  stromčeka, pri štedrej večeri a rozbaľovaní darčekov.

Ale dnešný deň nás núti hlbšie sa zamyslieť nad hlavnou podstatou týchto dní, nad narodením nášho Pána a Boha Spasiteľa Ježiša Krista. Nech sú tieto dni pre nás hlavne o Kristovi, pretože  z lásky k nám prišiel na tento svet, aby sa On pokoj daroval svetu v nevinnosti dieťaťa  a tak nás zbavil strachu z hriechu. A preto radostne spievajme s prorokom Izaiášom

,,S námi Boh, rázumijte jázyci i pokarjajtesja, jako s námi Boh“

Christós Raždájetsja


Nový luster v našom chráme

,,Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).“

Milovaní bratia a sestry, v týchto dňoch sme v našom chráme sv. ap. Petra a Pavla inštalovali ďalšiu okrasu nášho chrámu a to nový nádherný luster. S veľkou radosťou v srdci sa chceme poďakovať pánovi Petrovi Husákovi z nadácie Blíž k sobě, ktorý nám tento luster darovali. Veľa Božích milostí prajeme jemu aj jeho rodine a taktiež celej nadácií a nech im to náš nebeský Otec stonásobne vynahradí. Taktiež chceme poďakovať našim kurátorom a pánovi Vladovi Valigurskému, ktorí sa podieľali pri jeho osadení. Tak ako evanjelista Matúš píše, nech tento dar nielenže osvetľuje náš chrám ale nech je symbolom našich skutkov.

Pozn. Na spodnej časti lustra je vyobrazená ruka, ktorá je symbolom nekonečného Božieho požehnania. Preto s radosťou vždy prijímajme toto láskavé Otcovo ,,blahoslovénije“


Oznam veriacim

Milí naši veriaci, na základe rozhodnutia vlády SR oznamujeme, že od 23. decembra 2021 sa menia podmienky účasti na bohoslužbách. Zúčastniť sa na nich v chráme môže 50 osôb v režime „OP“ (čo znamená “očkovaní“ a „prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch”). Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, to znamená vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

V platnosti, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva aj naďalej dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Liturgie budú aj naďalej vysielané online.
Ak by niekto potreboval duchovnú službu nech nás kontaktuje telefonicky.