Požehnanie bahniatok 2021

viac


Požehnanie kolyvy 2021

viac


Pohreb o. Jána Minďaša

viac


Sviatok sv. Mikuláša 2020

viac


Posviacka kríža

viac


Trojdnie modlitieb matiek

viac


Prvé sväté prijímanie

viac


Odpust Narodenia Presvätej Bohorodičky pri kaplnke 2020

viac


76. výročie SNP spojené s modlitbou panychídy pri kríži na Mangerovke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Jánom Babjakom SJ

Srdečne pozývame našu mládež na stretnutie s vladykom Jánom Babjakom SJ vo Svidníku, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra 2020. Svoju účasť prosíme nahlásiť u o. kaplána Michala Zorvana (tel. č. 0911 912 582) alebo na farskom úrade.

Download the PDF file .